Structuur

De wet schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen de functies 'toezichthouden' en 'besturen'. Scholen mogen zelf weten hoe ze deze scheiding vorm geven. Floreant wordt geleid door een voorzitter van het College van Bestuur, die wordt ondersteund door het bestuurskantoor. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de voorzitter van het College van Bestuur.

College van bestuur

De heer J. (John) Wind, voorzitter van het College van Bestuur geeft, sinds 1 april 2017, leiding aan de onderwijsorganisatie van tien christelijke basisscholen in Dalfsen, Ommen en omstreken.

De bestuurder uit Groningen heeft mevrouw W. (Wilma) Dorleijn – van Dijken opgevolgd, die m.i.v. november 2017 met pensioen is gegaan.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vier personen, te weten:

Bert Hallink (voorzitter)
Frans Klaassen (vice-voorzitter)
Jojanneke ten Brinke (lid)
Annelies Duiveman (lid)

Verslagen

De verenigingen voor Protestants Christelijk Onderwijs te Dalfsen e.o. en te Ommen e.o. zijn op 1 januari 2017 gefuseerd tot één organisatie voor christelijk primair onderwijs in het Vechtdal.
Over het jaar 2016 hebben de afzonderlijke verenigingen een verslag gemaakt waarin zij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Dit hebben zij gedaan omdat zij maatschappelijke organisaties zijn, die werken met publieke middelen.

In dit document zijn die jaarverslagen samengevoegd. Dit verslag is geschreven voor de leden van de verenigingen, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, de personeelsleden in dienst van de verenigingen en de ouders alsook andere belanghebbenden.

pdfSamengevoegde jaarverslagen 2016 PCO Dalfsen en Ommen

Hiernaast ziet u de documenten met betrekking tot het bestuursverslag van 2018 en het strategisch beleisplan van 2019-2023. 

Belangstelling? Open de bijlage voor meer informatie.

pdf download

pdf download

Bestuursverslag
2018

Strategisch
beleidsplan
2019-2023
Dowload hier Teamviewer QuickSupport van Floreant

Copyright © 2020 Stichting Floreant - Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal.
Alle rechten voorbehouden. Ontwerp Jeroen Westera